SDTY TOUR.COM
SDTY TOUR.COM นำท่านสู่ จุดหมายประทับใจ กับ โปรแกรมทัวร์หลากหลายรูปแบบให้ท่านได้เลือกสรรโปรแกรมทัวร์ที่เป็นตัวคุณ ร่วมเดินทางไปกับเราพร้อมด้วยบริการคุณภาพที่รังสรรค์มาเพื่อคุณ เรามีบริการ แพ็คเกจสุดคุ้มกรุ๊ปส่วนตัว ทัวร์พิเศษสำหรับองค์กร และคณะส่วนบุคคล เราสามารถจัดให้ท่านเดินทางได้ทั่วโลกตามความต้องการของท่านเอง และเรายังมีบริการกรุ๊ปสัมมนา ดูงานทั้งในและต่างประเทศโดยทีมงานสันทนาการเต็มรูปแบบทั้ง วอล์คแรลลี่ ฐานกิจกรรมให้ท่านได้ประโยชน์สูงสุดร่วมเก็บภาพประทับใจ ไปด้วยกัน ไปกับเรา ที่ SDTY TOUR.COM
ราการโปรแกรมทัวร์

HOT!!! PROMOTION ทัวร์ราคาถูก ทัวร์ไหว้พระ ทัวร์ช้อปปิ้ง ทัวร์เทศกาล

 • ทัวร์พม่า – VT004FD VINTAGE MYANMAR 3D2N(FD) ทัวร์พม่า
  ราคาเริ่มต้น 11,900.-
  สายการบิน Air Asia
  ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
  รหัสทัวร์ 27-1217–VT004FD VINTAGE MYANMAR–3D2N(FD)
  กำหนดการ 30 ธ.ค. – 1 ม.ค. 61
  31 ธ.ค. – 2 ม.ค. 61
  16 – 18 กุมภาพันธ์ 61
  17 – 19 กุมภาพันธ์ 61
  untitled
 • ทัวร์พม่า VINTAGE MYANMAR 3D2N(SL) ทัวร์พม่า
  ราคาเริ่มต้น 11,555.-
  สายการบิน THAI LION AIR
  ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
  รหัสทัวร์ 27-0917-VINTAGE MYANMAR-3D2N(SL)
  กำหนดการ 25 – 27 สิงหาคม 2560
  26 – 28 สิงหาคม 2560
  1 – 3 กันยายน 2560
  2 – 4 กันยายน 2560
  8 – 10 กันยายน 2560
  9 – 11 กันยายน 2560
  15 – 17 กันยายน 2560
  16 – 18 กันยายน 2560
  21 – 23 กันยายน 2560
  22 – 24 กันยายน 2560
  23 – 25 กันยายน 2560
  28 – 30 กกันยายน 2560
  29 ก.ย. – 1 ต.ค. 2560
  30 ก.ย. – 2 ต.ค.2560
  untitled
 • ทัวร์ญี่ปุ่น Premium Japan Autumn World Heritage 7D4N (TG) ทัวร์ญี่ปุ่น
  ราคาเริ่มต้น 89,900.-
  สายการบิน Thai Airways
  ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
  รหัสทัวร์ 82-1017– Premium Japan Autumn World Heritage–7D4N(TG)
  กำหนดการ 11 – 17 ต.ค.60
  20 – 26 ต.ค.60
  8 – 14 พ.ย.60
  22 – 28 พ.ย.60
  30 พ.ย. – 6 ธ.ค.60
  untitled

   

 • ทัวร์พม่า – VT001SL VINTAGE MYANMAR 3D2N(SL) ทัวร์พม่า
  ราคาเริ่มต้น 11,500.-
  สายการบิน THAI LION AIR
  ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
  รหัสทัวร์ 27-1017–VT001SL VINTAGE MYANMAR–3D2N(SL)
  กำหนดการ 5 – 7 ตุลาคม 2560
  6 – 8 ตุลาคม 2560
  12 – 14 ตุลาคม 2560*
  13 – 15 ตุลาคม 2560
  14 – 16 ตุลาคม 2560
  19 – 21 ตุลาคม 2560
  20 – 22 ตุลาคม 2560
  21 – 23 ตุลาคม 2560*
  22 – 24 ตุลาคม 2560*
  26 – 28 ตุลาคม 2560
  27 – 29 ตุลาคม 2560
  28 – 30 ตุลาคม 2560
  ตลอดจนถึงเดือน ธันวาคม 2560
  ( อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในโปรแกรม )
  untitled
 • ทัวร์ยุโรป Discovery Romantic 10D7N (TG) ทัวร์ยุโรป
  ราคาเริ่มต้น 129,900.- รวมค่าวีซ่าแล้ว 
  สายการบิน Thai Airways
  ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
  รหัสทัวร์ 82-1017– Discovery Romantic –10D7N(TG)
  กำหนดการ 6 – 15 ต.ค.60
  27 ต.ค. – 5 พ.ย.60
  8 – 17 ธ.ค.60
  untitled

   

 • ทัวร์รัสเซีย Amazing Russia 8D5N (EK)
  ราคาเริ่มต้น 145,500.- 
  สายการบิน Emirates Airline
  ระยะเวลา 8  วัน 5 คืน
  รหัสทัวร์ 82-1017– Amazing Russia –8D5N(EK)
  กำหนดการ 4 – 11 ต.ค.60
  20 – 27 ต.ค.60
  11 – 18 พ.ย.60
  23 – 30 พ.ย.60
  1 – 8 ธ.ค.60
  untitled

   

 • ทัวร์สิงค์โปร์ Singapore Luxury 3D2N (TG)

  ราคาเริ่มต้น 55,900.-
  สายการบิน Thai Airways
  ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
  รหัสทัวร์ 82-0917–Singapore Luxury –3D2N(TG)
  กำหนดการ 8 – 10 ก.ย.60
  20 – 22 ก.ย.60
  6 – 8 ต.ค.60
  21 – 23 ต.ค.
  10 – 12 พ.ย.60
  17 – 19 พ.ย.60
  untitled

   

 • ทัวร์พม่า – VT002FD VINTAGE MYANMAR 3D2N(FD) ทัวร์พม่า
  ราคาเริ่มต้น 11,900.-
  สายการบิน AIR ASIA
  ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
  รหัสทัวร์ 27-1017–VT002FD VINTAGE MYANMAR–3D2N(FD)
  กำหนดการ 14 – 16 ตุลาคม 2560
  21 – 23 ตุลาคม 2560*
  22 – 24 ตุลาคม 2560
  10 – 12 พฤศจิกายน 2560
  11 – 13 พฤศจิกายน 2560
  18 – 20 พฤศจิกายน 2560
  24 – 26 พฤศจิกายน 2560
  25 – 27 พฤศจิกายน 2560
  ตลอดจนถึงเดือน เมษายน 2561
  ( อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในโปรแกรม )
  untitled
 • ทัวร์พม่า RGN02 พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน สิเรียม 3D2N(SL) ทัวร์พม่า
  ราคาเริ่มต้น 9,997.-
  สายการบิน THAI LION AIR
  ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
  รหัสทัวร์ 79-0917-RGN02- 3D2N(SL)
  กำหนดการ 01-03/08-10/15-17/22-24 ก.ย.60
  06-08/13-15/21-23/27-29 ต.ค.60
  03-05/10-12/17-19/24-26 พ.ย.60
  01-03/08-10/15-17/22-24/29-31ธ.ค60
  30 ธันวาคม 60 – 01 มกราคม 61
  untitled
 • ทัวร์พม่า VT0038M VINTAGE MYANMAR 3D2N(8M) ทัวร์พม่า
  ราคาเริ่มต้น 11,999.-
  สายการบิน MYANMAR AIR
  ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
  รหัสทัวร์ 27-1017–VT0038M VINTAGE MYANMAR–3D2N(8M)
  กำหนดการ 6 – 8 ตุลาคม 2560
  7 – 9 ตุลาคม 2560
  13 – 15 ตุลาคม 2560*
  14 – 16 ตุลาคม 2560
  21 – 23 ตุลาคม 2560*
  27 – 29 ตุลาคม 2560
  28 – 30 ตุลาคม 2560
  3 – 5 พฤศจิกายน 2560
  4 – 6 พฤศจิกายน 2560
  10 – 12 พฤศจิกายน 2560
  11 – 13 พฤศจิกายน 2560
  17 – 19 พฤศจิกายน 2560
  18 – 20 พฤศจิกายน 2560
  25 – 27 พฤศจิกายน 2560
  untitled