ราคาเริ่มต้น 14,899.- ไม่รวมค่าวีซ่า 1,000/ ท่าน
สายการบิน Thai Airways
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ 14-0518-เซี่ยงไฮ้ หมูตงปอ-5D3N(TG)
กำหนดการ 17 – 21 พ.ค.61
29 มิ.ย. – 3 ก.ค.61
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled