ราคาเริ่มต้น 16,999.- รวมค่าวีซ่าแล้ว
สายการบิน Air China
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ 14-0518-ปักกิ่ง… กำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก-5D3N(CA)
กำหนดการ 2 – 6 พ.ค.61
11 – 15 พ.ค.61
6 – 10 มิ.ย.61
27 มิ.ย. – 1 ก.ค.61
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled