ราคาเริ่มต้น 18,999.- 
สายการบิน Cathay Pacific
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ 14-0318-SHCXHKG1 ฮ่องกง มาเก๊า ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 9 แห่ง-3D2N(CX)
กำหนดการ 25 – 27 มี.ค.61
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled