ราคาเริ่มต้น 26,900.- รวมค่าวีซ่าแล้ว
สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES
ระยะเวลา 6 วัน  5 คืน
รหัสทัวร์ 21-1217- CZ001 หนานหนิง ปาหม่า น้ำตกเต๋อเทียน-6D5N-(CZ)
กำหนดการ 27 ธ.ค. – 1 ม.ค.61 (ช่วงวันปีใหม่)
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled