ราคาเริ่มต้น 27,900.-
สายการบิน Air Asia
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ 53-1217-KMG001 คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-แชงกีร่า-6D5N(FD)
กำหนดการ 30 ธ.ค.  – 4 ม.ค.61
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled