ราคาเริ่มต้น 32,900.-
สายการบิน AIR ASIA X
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ 14-1217-KYOTO GO SNOW WINTER –5D3N(XJ)
กำหนดการ 11-15 ธ.ค. 60 **32,900.-**
(19 ที่สุดท้าย)
12-16 ธ.ค. 60 **32,900.-**
13-17 ธ.ค. 60 **32,900.-**
20-24 ธ.ค. 60 **32,900.-**
(อัพเดต 16/11/60)
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled