ราคาเริ่มต้น 49,900.-
สายการบิน THAI AIRWAYS
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ 14-1117-HOKKAIDO HAKODATE–6D4N(TG)
กำหนดการ 10-15 พฤศจิกายน 60 **49,900.-**
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled