ราคาเริ่มต้น 27,900.-
สายการบิน AirAsia X
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ 21-1117-TOKYO AUTUMN POP UP-5D3N(XJ)
กำหนดการ 1 – 5 พ.ย.60
2 – 6 พ.ย.60
3 – 7 พ.ย.60
8 – 12 พ.ย.60
10 – 14 พ.ย.60
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled