ราคาเริ่มต้น 29,900.-
สายการบิน AirAsia X
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ 21-1117-SUPER PRO TAKAYAMA AUTUMN-5D3N(XJ)
กำหนดการ 8 – 12 พ.ย.60
9 – 13 พ.ย.60
29 พ.ย. – 3 ธ.ค.60
30 พ.ย. – 4 ธ.ค.60
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled