ราคาเริ่มต้น 31,900.-
สายการบิน AirAsia X
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ 21-1117-SUPER PRO SAKURA& AUTUMN-5D3N(XJ)
กำหนดการ 15 – 19 พ.ย.60
16 – 20 พ.ย.60
22 – 26 พ.ย.60
23 – 27 พ.ย.60
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled