ราคาเริ่มต้น 19,900.-
สายการบิน Nok Scoot
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ 28-0618-Easy Tokyo ช้อป ชิม แช๊ะ-5D3N(XW)
กำหนดการ ตลอดเดือน มิ.ย. – ก.ย.61
( รายละเอียดด้านในโปรแกรม )
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled