ราคาเริ่มต้น 19,900.   (13,900.-)
สายการบิน Nok Scoot
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ 28-0818-Easy Tokyo ช้อป ชิม แช๊ะ-5D3N(XW)
กำหนดการ ตลอดเดือน ส.ค. – ก.ย.61
22-26 ส.ค. 61 (ว่าง 2 ที่นั่ง)
24-28 ส.ค. 61 (ว่าง 3 ที่นั่ง)
28-01 ว่าง 61 (ว่้าง 18 ที่นั่ง)
30-03 ว่าง 61(ว่าง 5 ที่นั่ง )
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled