ราคาเริ่มต้น 24,900.- 
สายการบิน AirAsia X
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ 44-0318-JJP15 Tokyo ซากุระบ๊านบาน-5D3N(XJ)
กำหนดการ 26 – 30 มี.ค.61
7 – 11 เม.ย.61
8 – 12 เม.ย.61
ตลอดเดือนเม.ย. – พ.ค.61
( รายละเอียดด้านในโปรแกรม )
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled