ราคาเริ่มต้น 39,900.-
สายการบิน AirAsia X
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ 54-0818-CHIC & CHILL…โอฮาโยะฮอกไกโดที่รัก-6D4N(XJ)
กำหนดการ 31 ส.ค. – 5 ก.ย.61
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled