ราคาเริ่มต้น 26,888.- 
สายการบิน AirAsia X
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ 55-0518-Tokyo ซุปตาร์ห้าดาว-4D3N(XJ)
กำหนดการ 7 – 10 พฤษภาคม 61
14 – 17 พฤษภาคม 61
20 – 23  พฤษภาคม 61
28 – 31 พฤษภาคม 61
4 – 7 มิถุนายน 61
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled