ราคาเริ่มต้น 65,900.-
สายการบิน Japan Airlines
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ 69-0618-The Nature Of Central-6D4N(JL)
กำหนดการ 18 – 23 มิ.ย.61
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled