ราคาเริ่มต้น 26,888.- รวมค่าวีซ่าแล้ว
สายการบิน EMIRATES AIRLINES
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ 31-0818-DXB01-5D3N(EK)
กำหนดการ 23 – 27 ส.ค.61 ( SOLD OUT )
13 – 17 ก.ย.61 (รอที่นั่งหลุดจอง)
27 ก.ย. – 1 ต.ค.61 (เหลือ 12 ที่นั่งสุดท้าย)
12 – 16 ต.ค.61 (ว่าง 23 ที่นั่ง)
18 – 22 ต.ค.61 (ว่าง 17 ที่นั่ง)
20 – 24 ต.ค.61 (ว่าง)
1 – 5 พ.ย.61 (SOLD OUT)
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled