ราคาเริ่มต้น 32,900.-
สายการบิน Turkish Airlines
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
รหัสทัวร์ 28-0518-EASY FANTASTIC IN TURKEY-9D6N(TK)
กำหนดการ ตลอดเดือน พ.ค. – ก.ค.61
(รายละเอียดอยู่ด้านในโปรแกรม)
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled