ราคาเริ่มต้น 107,900.- รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว
สายการบิน Thai Airways
ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน
รหัสทัวร์ 41-0518-016 KIWI 02 NORTH AND SOUTH ISLAND-9D7N(TG)
กำหนดการ 5 – 13 พ.ค.61
19 – 27 พ.ค.61
2 – 10 มิ.ย.61
16 – 24 มิ.ย.61
21 – 29 ก.ค.61
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled