ราคาเริ่มต้น 14,888.-
สายการบิน Air Asia
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ 31-0818-DPS01 Paradise In Bali-4D2N(FD)
กำหนดการ 12 – 15 กรกฎาคม 61 (เต็ม)
19 – 22 กรกฎาคม 61 ( 6 ที่สุดท้าย)
9 – 12 สิงหาคม 61 ( 4 ที่สุดท้าย )
23 – 26 สิงหาคม 61  
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled