ราคาเริ่มต้น 12,500.-
สายการบิน Myanmar Airways
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ 27-0917–DL003 DELUXE MYANMAR–3D2N(8M)
กำหนดการ ตลอดเดือน กันยายน 60
( อ่านรายะเอียดเพิ่มเติมในโปรแกรม )

[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled