ราคาเริ่มต้น ปรับราคาขึ้น 14,900.-
สายการบิน Lion Air
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ 49-0118-MMR002 บินลัดฟ้าสู่พม่า…พาเที่ยวเนปิดอว์-4D3N(SL)
กำหนดการ 15 – 18 ก.พ.61
1 – 4 มี.ค.61
15 – 18 มี.ค.61
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled