ราคาเริ่มต้น 3,883.-
สายการบิน Nok Air
ระยะเวลา 1 วัน 
รหัสทัวร์ 51-0818-พม่าวันเดียวก็เที่ยวได้-1D(DD)
กำหนดการ 5 ส.ค.61
7 ส.ค.61
8 ส.ค.61
9 ส.ค.61
14 ส.ค.61
15 ส.ค.61
16 ส.ค.61
28 ส.ค.61
29 ส.ค.61
30 ส.ค.61
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled