ราคาเริ่มต้น 3,883.-
สายการบิน Nok Air
ระยะเวลา 1 วัน 
รหัสทัวร์ 51-0718-พม่าวันเดียว-1D(DD)
กำหนดการ 7 ก.ค.61
10 ก.ค.61
11 ก.ค.61
12 ก.ค.61
17 ก.ค.61
18 ก.ค.61
19 ก.ค.61
24 ก.ค.61
25 ก.ค.61
26 ก.ค.61
31 ก.ค.61
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled