ราคาเริ่มต้น 3,993.-
สายการบิน Nok Air
ระยะเวลา 1 วัน
รหัสทัวร์ 51-0518-พม่า ย่างกุ้ง-1D(DD)
กำหนดการ 16 พ.ค.61 
17 พ.ค.61
22 พ.ค.61 ( 16 ที่สุดท้าย )
23 พ.ค.61
24 พ.ค.61
30 พ.ค.61
31 พ.ค.61
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled