ราคาเริ่มต้น 3,993.- 
สายการบิน NOK AIR 
ระยะเวลา 1 วัน 
รหัสทัวร์ 51-0218-พม่าวันเดียวก็เที่ยวได้-1D(DD)
กำหนดการ 13 ก.พ.61
14 ก.พ.61
20 ก.พ.61
21 ก.พ.61
27 ก.พ.61
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled