ราคาเริ่มต้น 139,900.- ไม่รวมค่าวีซ่า 3,500 / ท่าน
สายการบิน Finn air
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
รหัสทัวร์ 35-1217-นอร์ทไลท์ไอซ์แลนด์-8D6N(AY)
กำหนดการ 27 ธ.ค. – 3 ม.ค.61
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled