ราคาเริ่มต้น 69,900.-ไม่รวมค่าวีซ่า 2,800 / ท่าน
สายการบิน Turkish Airlines
ระยะเวลา 10 วัน 8 คืน
รหัสทัวร์ 35-0118-บอลข่าน แกรนด์ทัวร์-10D8N(TK)
กำหนดการ 23 ม.ค. – 1 ก.พ.61
13 – 22 มี.ค.61
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled