ราคาเริ่มต้น 81,900.- ไม่รวมค่าวีซ่า 3,300 / ท่าน
สายการบิน Swiss International Airlines
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
รหัสทัวร์ 35-0718-แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์-8D6N(LX)
กำหนดการ บิน TG (ราคา 85,900.-)
26 ก.ค. – 2 ส.ค.61
21 – 28 ก.ย.61
5 – 12 ต.ค.61
12 – 19 ต.ค.61
18 – 25 ต.ค.61
19 – 26 ต.ค.61
บิน LX (ราคา 81,900.-)
11 – 18 ต.ค.61
17 – 24 ต.ค.61
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled