ราคาเริ่มต้น 77,555.-
สายการบิน Qatar Airways
ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน
รหัสทัวร์ 37-1217-GG02 (A) Promotion อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส (Jungfrau)-9D7N(QR)
กำหนดการ 2 – 10 ธ.ค.60
(อัพเดต 12/10/60)
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled