ราคาเริ่มต้น 49,900.-  รวมค่าวีซ่าแล้ว
สายการบิน Thai Airways
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ 47-0318-TG88 GRAND ITALY โรม วาติกัน ฟลอเรนซ์ ปิซ่า เวนิส มิลาน-7D4N(TG)
กำหนดการ 22 – 28 มี.ค.61
9 – 15 มิ.ย.61
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled