ราคาเริ่มต้น 59,900.-  รวมค่าวีซ่าแล้ว
สายการบิน Thai Airways
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ 47-0518-TG89 WONDER EAST EUROPE เยอรมัน ออสเตรีย เชค ฮังการี-8D5N(TG)
กำหนดการ 18 – 25 พ.ค.61
4 – 11 มิ.ย.61
22 – 29 มิ.ย.61
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled