ราคาเริ่มต้น 59,900.- ไม่รวมค่าวีซ่า 3,300 / ท่าน
สายการบิน Thai Airways
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ 57-0718-NICE SCAN-7D4N(TG)
กำหนดการ 26 ก.ค. – 1 ส.ค.61
27 ก.ค. – 2 ส.ค.61
12 – 18 ต.ค.61
22 – 28 ต.ค.61
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled

Attachments