ราคาเริ่มต้น 40,900.- รวมค่าวีซ่าแล้ว
สายการบิน Emirates Airlines
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ 66-0618-EK015 เชค ออสเตรีย ฮังการี-7D4N(EK)
กำหนดการ 5 – 11 มิ.ย.61
19 – 25 มิ.ย.61
3 – 9 ก.ค.61
24 – 30 ก.ค.61
25 – 31 ก.ค.61
6 – 12 ส.ค.61
8 – 14 ส.ค.61
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled