ราคาเริ่มต้น 40,900.- รวมค่าวีซ่าแล้ว / ปรับลดราคา
สายการบิน Emirates Airlines
ระยะเวลา 7 วัน  4 คืน
รหัสทัวร์ 66-1118-EK013 เยอรมัน ออสเตรีย สวิสต์-7D4N(EK)
กำหนดการ 14 – 20 พ.ย.61
29 พ.ย. – 5 ธ.ค.61
5 – 11 ธ.ค.61
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled