ราคาเริ่มต้น 40,900.- ไม่รวมค่าวีซ่า 3,500 / ท่าน
สายการบิน Emirates Airlines
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ 66-0718-EK021 Belginm Germany -7D4N(EK)
กำหนดการ 11 – 17 ก.ค.61
26 ก.ค. – 1 ส.ค.61
7 – 13 ส.ค.61
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled