ราคาเริ่มต้น 40,900.- ไม่รวมค่าวีซ่า 3,500 / ท่าน
สายการบิน Emirates Airlines
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ 66-0618-EK013 เยอรมัน ออสเตรีย สวิสต์-7D4N(EK)
กำหนดการ 20 – 26 มิ.ย.61
4 – 10 ก.ค.61
22 – 28 ก.ค.61
25 – 31 ก.ค.61
8 – 14 ส.ค.61
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled