ราคาเริ่มต้น 49,900.- รวมค่าวีซ่าแล้ว
สายการบิน Emirates Airlines
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ 66-0718-EK011 ฝรั่งเศส สวิสต์ ทิตลิส-7D4N(EK)
กำหนดการ 9 – 15 ส.ค.61
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled