ราคาเริ่มต้น 49,900.- 
สายการบิน Emirates Airlines
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ 66-0418-EK019 France Switzerland Glacier 3000 (Nice-Geneve)-7D4N(EK)
กำหนดการ 18 – 24 เม.ย.61
27 เม.ย. – 3 พ.ค.61
23 – 29 พ.ค.61
6 – 12 มิ.ย.61
27 มิ.ย. – 3 ก.ค.61
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled