ราคาเริ่มต้น 49,900.-  รวมค่าวีซ่าแล้ว
สายการบิน Emirates Airlines
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ 66-0518-EK020 France Italy Mediterranean Coastline-8D5N(EK)
กำหนดการ 14 – 21 พ.ค.61
23 – 30 พ.ค.61
11 – 18 มิ.ย.61
26 มิ.ย. – 3 ก.ค.61
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled