ราคาเริ่มต้น 49,900.- รวมค่าวีซ่าแล้ว
สายการบิน Emirates Airlines
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ 66-0918- EK006 สเปน โปรตุเกส-8D5N(EK)
กำหนดการ 11 – 18 ก.ย.61
9 – 16 ต.ค.61
18 – 25 ต.ค.61
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled