ราคาเริ่มต้น 79,900.- รวมค่าวีซ่าแล้ว
สายการบิน Thai Airways
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ 68-0418-ยุโรปตะวันออก เยอรมนี ออสเตรีย เชค-8D5N(TG)
กำหนดการ 27 เม.ย. – 4 พ.ค.61
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled