ราคาเริ่มต้น 79,900.- รวมค่าวีซ่าแล้ว
สายการบิน Thai Airways
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ 68-0818- เยอรมัน ออสเตรีย เชค พัก ฮัลล์สตัทท์-8D5N(TG)
กำหนดการ 11 – 18 สิงหาคม 61
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled