ราคาเริ่มต้น 95,900.- รวมค่าวีซ่าแล้ว
สายการบิน Thai Airways
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
รหัสทัวร์ 68-0818-เยอรมัน เชค ออสเตรีย สวิสต์-9D6N(TG)
กำหนดการ 11 – 19 ส.ค.61
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled