ราคาเริ่มต้น 47,900.- ไม่รวมค่าวีซ่า 3,000 / ท่าน
สายการบิน Emirates Airlines
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ 97-0618-EK004 SUPER SAVE โปรตุเกส สเปน-8D5D(EK)
กำหนดการ 17 – 24 มิ.ย.61
24 ก.ย. – 1 ต.ค.61
8 – 15 ต.ค.61
15 – 22 ต.ค.61
22 – 29 ต.ค.61
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled