ราคาเริ่มต้น 15,900.- 
สายการบิน Lao Airlines
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ 15-0518-VTV03 เวียงจันทน์ เขื่อนน้ำงึม วังเวียง บลูลา-3D2N(QV)
กำหนดการ 4 – 6 พ.ค.61
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled