ราคาเริ่มต้น 17,900.- 
สายการบิน Lao Airlines
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ 15-0518-LPV03-2 มรดกโลกหลวงพระบาง เวียงจันทน์-3D2N(QV)
กำหนดการ 4 – 6 พ.ค.61
18 – 20 พ.ค.61
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled