ราคาเริ่มต้น 17,900.- 
สายการบิน Lao Airlines
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ 15-0218-LPV03-2 มรดกโลกหลวงพระบาง เวียงจันทน์ 3 วันทัวร์-3D2N(QV)
กำหนดการ 2 – 4 ก.พ.61
16 – 18 ก.พ.61
9 – 11 มี.ค.61
23 – 25 มี.ค.61
6 – 8 เม.ย.61
14 – 16 เม.ย.61
20 – 22 เม.ย.61
4 – 6 พ.ค.61
18 – 20 พ.ค.61
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled