ราคาเริ่มต้น 19,900.- 
สายการบิน Lao Airlines
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ 15-0518-LXV04 หลวงพระบาง ทุ่งไหหิน เวียงจันทน์-4D3N(QV)
กำหนดการ 17 – 20 พ.ค.61
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled