ราคาเริ่มต้น 12,555.-
สายการบิน Lao Airlines
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ 62-0218- ปากเซ ปากซอง จำปาสัก สีทันดร-4D3N (QV)
กำหนดการ 8 – 11 ก.พ.61
22 – 25 ก.พ.6
1 – 4 มี.ค.61
16 – 19 มี.ค 61
5 – 8 เม.ย.61
12 – 15 เม.ย.61
13 – 16 เม.ย.61
14 – 17 เม.ย.61
11 – 14 พ.ค.61
25 – 28 พ.ค.61
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled