ราคาเริ่มต้น 20,900.-
สายการบิน Air Asia
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ 49-0518-BAL03 บาหลี บุโรพุทโธ-5D3N(FD)
กำหนดการ 2 – 6 พ.ค.61
23 – 27 พ.ค.61
13 – 17 มิ.ย.61
4 – 8 ก.ค.61
25 – 29 ก.ค.61
8 – 12 ส.ค.61
29 ส.ค. – 2 ก.ย.61
19 – 23 ก.ย.61
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled