ราคาเริ่มต้น 27,900.-
สายการบิน Cathay Pacific
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ 28-1217-EASY CONTDOWN IN HONGKONG กระเช้านองปิง ช้อปปิ้ง-3D2N(CX)
กำหนดการ 30 ธ.ค. – 1 ม.ค.61 (บัส 1)
30 ธ.ค. – 1 ม.ค.61 (บัส 2)
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled