ราคาเริ่มต้น 17,900.-
สายการบิน Cathay Pacific
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ 31-0118-HKG08 ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์ พีคแทรม-3D2N(CX)
กำหนดการ 12 – 14 ม.ค.61
14 – 16 ม.ค.61
21 – 23 ม.ค.61
26 – 28 ม.ค.61
28 – 30 ม.ค.61
28 – 30 ม.ค.61
3 – 5 ก.พ.61
10 – 12 ก.พ.61
ตลอดเดือน ม.ค. – เม.ย.61
(รายละเอียดอยู่ด้านในโปรแกรม)
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled