ราคาเริ่มต้น 17,900.-
สายการบิน Cathay Pacific
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ 31-0917–ฮ่องกง-ลันเตา-ดิสนีย์-พีคแทรม–3D2N(CX)
กำหนดการ ตลอดจนเดือนกันยายน – ตุลาคม 60
(รายละเอียดเพิ่มเติมในโปรแกรม)
[cml_media_alt id='69432']31-0717–ฮ่องกง-ลันเตา-ดิสนีย์-พีคแทรม–3D2N(CX)[/cml_media_alt]
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled