ราคาเริ่มต้น 17,900.-
สายการบิน Cathay Pacific
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ 31-1117-HKG08 ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์ พีคแทรม-3D2N(CX)
กำหนดการ 11 – 13 พ.ย.60 ( 8 ที่สุดท้าย )
25 – 27 พ.ย.60 ( 1 ที่สุดท้าย )
2 – 4 ธ.ค.60 ( 3 ที่สุดท้าย )
8 – 10 ธ.ค.60 ( 15 ที่สุดท้าย )
14 – 16 ธ.ค.60
15 – 17 ธ.ค.60 ( 8 ที่สุดท้าย )
22 – 24 ธ.ค.60
30 ธ.ค.- 1 ม.ค.61 (บัส 1) ( 4 ที่สุดท้าย )
30 ธ.ค.- 1 ม.ค.61 (บัส 2)
31 ธ.ค.  – 2 ม.ค.61

12 – 14 ม.ค.61
13 – 15 ม.ค.61 ( 10 ที่สุดท้าย )
26 – 28 ม.ค.61 ( 17 ที่สุดท้าย )
27 – 29 ม.ค.61
3 – 5 ก.พ.61
2 – 4 มี.ค.61 (บัส 1)
2 – 4 มี.ค.61 (บัส 2)
3 – 5 มี.ค.61
10 – 12 มี.ค.61
16 – 18 มี.ค.61
17 – 19 มี.ค.61
23 – 25 มี.ค.61
(อัพเดต 19/10/60)
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled